Публикации воспитателей детских садов
О проекте

Мүсіндеу Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы

Асылбекова Жанара Жангалиевна Асылбекова Жанара Жангалиевна
DOCX
6
0
Предпросмотр

Ортаңғы топқа ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы
Технологическая карта средней группы
Technological card of educational activity for middle - age group
Өтпелі тақырып:Менің отбасым
Апта тақырыбы:Менің көшем
Білім беру саласы.Образовательная область. Educational area:Creativity. Шығармашылық. Творчество. Мүсіндеу. Лепка. Molding
Тақырыбы.Тема. Theme: «Менің көшемде Баян Сұлу аруы тұрады»(ұзын көйлекті қыз)заттық мүсіндеу
Мақсаты.Цель.Aim: Киімдегі адам пішінінің мүшесін айыруға үйрету /бас, етегі кең көйлек, қолы/. Пропорция сақтай отырып қыздың басын, бас киімін, ұзын көйлегін мүсіндеп үйрету.
Жабдықталуы. Оснащение. Resources: қуыршақ, көйлек
Үштілділік. Полиязычие. Multilingualism: қуыршақ- кукла-doll |dɑːl|, көйлек – платье- dress |dres|

Қызметтер кезеңдері

Этапы деятельности Stages of activity


Мұғалімнің қызметі
Действия педагога
Teacher’s activities


Балалардың іс- әрекеті Деятельность детей Children’s activity


Мотивациялық – қозғаушылық
Мотивационно – побудительный Motivational and incentive stage

Балалар тыңдайықшы бір жерден дыбыс шығып жатыр


Балалар бізге келген Баян Сұлу екен.

Балалар тәрбиешіге назар аударады
Дыбыс шыққан жаққа құлақ түреді
Балалар Баян Сұлуға қарайды

Ізденушілік –
ұйымдастырушылық
Организационно – поисковый Organizational and exploratory stage

Баян Сұлу сендермен бірге кішкентай Баян Сұлу қуыршағын мүсіндегісі келеді. Мүсіндейміз бе?
Қазір біз «Баян сұлуды» мүсіндейміз.


Балалар Баян Сұлудың көйлегі қандай?
Үлгі ұсыну, жұмыс барысын түсіндіру.
Пропорция сақтай отырып қыздың басын, бас киімін, ұзын көйлегін мүсіндеп үйрету.
Сергіту сәтін өткізу.
Үштілділік. Полиязычие. Multilingualism:


Д/О: Қуыршақты киіндір
Шарты топпен қуыршақты жыл мезгіліне сай жылдам киіндіру

Балалар тәрбиешінің
айтқанын тыңдайды
Тәрбиешімен келіседі
Балалар тәрбиешінің үлгісін
Қарайды
-Баян Сұлудың көйлегі ұзын
-Көйлегінің түсі қызыл
-Көйлегі әдемі
Балалар тәрбиешінің
көрсетуімен мүсіндейді


Қырғауыл боп ұшамыз, ұшамыз
(Екi қолымен қанат жасап ұшады)
Т түлкi болып қашамыз, қашамыз (Бiр
орындарында тұрып жүгiредi)
Қырғауылдай тапқыр боп, тапқыр боп
Орнымызға қонамыз (Бәрi
орындарына отырады).
Б қуыршақ- кукла-doll |dɑːl|, көйлек –
платье- dress
Балалар сөздерді қайталайды.
Балалар ойынға белсенді қатысады
Бәрі қатысады
Бір-біріне көмектеседі


Рефлексивті – түзетушілік Рефлексивно – корригирующий Reflective and corrective stage

Сұрақтар қою.
Кім маған Баян сұлуды сипаттап береді.
Балалар жұмысынан көрме ұйымдастырылады.
Балаларды мақтап-мадақтау.

Балалар тәрбиешіні тыңдайды
Баян Сұлуды бір-бірден сөзбен сипаттайды.
Балалар көрмеге қатысады


Күтілетін нәтиже.Ожидаемый результат.The expected result:
Ұғынады.Воспроизводят. Reproduce: түстерді ажыратуды
Түсінеді.Понимают.Understand: жыл мезгілдеріне сай киінуді
Қолданады.Применяют. Apply: қуыршақты киімімен мүсіндейді