Публикации воспитателей детских садов
О проекте

Кеңес тақырыбы: "МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ".

Жұмабай Гүлден Жұмабайқызы Жұмабай Гүлден Жұмабайқызы
DOCX
6
0
Предпросмотр

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ
 Назар аударыңыздар! Балаларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіру керек. Бұндай түсіндіру балалардың көп пайызын қанағаттандырады, олай болмаған жағдайда өздері білгілері келеді, неге оларға ананы не мынаны істеуге тыйым салады:      

 • Өзіңнің тегіңді, атыңды, мекен-жайыңды жақсылап есіңе сақта және үйдің телефон нөмірін есіңе сақтауға тырыс;

 • Сеніңата-ананныңатықалай;

 • Егерүйдеата-анаңжоқболса, сыртқыесіктіешкімгеашпа;

 • Дәрілердіжәнеқауіптізаттардықолыңаалма, олардыабайсыздажұтыпқоюыңмүмкін;

 • Сіріңкемен, оттықпенойнама – бұлөрткеәкеледі;

 • Пәтердеөртшыққанжағдайдаеденгежатыпшығатынжаққақарайеңбектеукеректігінбіл, демалғанда тек дымқыл шүберекарқылыдемалукерек;

 • Газ плитағажақынбарма;

 • Газ плита жұмысістептұрғанда ас үйдежалғызболма;

 • Розеткағажақындама, оғанқандайдабірзаттытығуғатырыспа – ондажоғарыкернеу;

 • Кішкентайбалаларғабалконғашығуғаболмайды;

 • Терезесіашықбалкондатұрғандатентекболма;

 • Орындықташайқалмайотыр;

 • Тек ата-ананыңқарауыменбылаудажуынукерек;

 • Танымайтынадамдарданештемеалма;

 • Көлікқозғалысықаттыжолдажалғызжүрме

 • Көшеденбасқажаяужүргіншілерменбірге тек бағдаршамныңжасылтүсінеөт.

 • Қоғамдық көліктермената-анаңсызжүрме;

 • Иттер мен мысықтардыызаландырма, оларқорқытуы, тістеуі немесе тырнапалуымүмкін;

 • Қыстаауладаерекшесақ болу керек;

 • Балабақшағажәнеүйгебараржолдаата-ананыңкөшеденөту, жолқозғалысыережесітуралыайтқандарынесіңесақта;

 • Қараңғытүскенненкейінкөшедежүрме;

 • Қараңғысатыменжалғызкөтерілме;

 • Ешқандайсебеппенбөтенпәтергекірме;

 • Жеделсатығабөтенадамменбіргекірме;

 • Балаларүлкендерсіз суда жалғызқалуғаболмайды;

 • Үлкендерсізмұздажалғызжүрге;

 • Білмейтінжемістерді, жидектерді, саңырауқұлақтардыжеме;

 • Егертанысемесжердеата-анаңнанадасыпқалсаң, ата-анаңнан адасыпқалғанжердетұр – сондасенітауыпалады.